Salon hotelowy

Sala konferencyjna jest dostępna na konferencje, szkolenia, seminaria i imprezy firmowe
o pojemności 40 osób. Salon wyposażony jest w projektor, flipchart, ekran projekcyjny, internet,
Odtwarzacz CD i DVD. Na ekskluzywne spotkania biznesowe oferujemy nieformalny salon dla 10–15 osób.