Cziczowskie Martwe Ramię

Ten narodowy rezerwat przyrody jest jednym z najpiękniejszych chronionych terenów przyrodnicznych na terenie Žitnégo ostrova.

Čicovské mŕtve rameno

To niezrównoważone jezioro powstało w 1899 roku, kiedy Dunaj złamał tamę.

Jego powierzchnia wraz z obszarem chronionym wynosi 135 ha, z czego woda zajmuje 76,5 ha. Średnia głębokość wody wynosi 7,5 m.

Obszar ten jest chronionym rezerwatem przyrody od 1964 r., Który otrzymał nazwę Lion od francuskiego żołnierza, który osiadł na jego brzegu pod koniec I. wojny światowej.