Zapora wodna Gabčíkovo Nagymaros

Zapora wodna Gabczykowo, pierwotnie zaprojektowana i zbudowana w ramach Systemu zapór wodnych Gabczykowo – Nagymaros, leży nad Dunajem obok Bratysławy, stolicy Republiki Słowackiej

Vodné dielo Gabčíkovo

Głównym celem zapory wodnej jest ochrona przeciwpowodziowa, potopy w sąsiednich terytoriach Dunaju wielokrotnie spowodowały katastrofalne powodzie.

Następną funkcją jest zapewnianie żeglowania podczas całego roku, dostarczanie energii elektrycznej (w ilości około 8% rocznego zużycia energii Republiki Słowackiej), dodatkowo stabilizuje koryto rzeki Dunaj oraz stworzyła warunki dla ochrony Dunaju i możliwości do rozwoju rekreacji całego okolicznego obszaru.

Zapora wodna Gabczykowo odzwierciedla ludzką zdolność do dostosowania swoich interesów do potrzeb natury. Przypadek ten spełnia wymogi utrzymywalnego rozwoju ekologii.